کفی طبی سیلیکونی با حمایت قوس طولی داخلی(silicon arch support )

320,000 تومان

کفی فیبر کربنی (CFI)

4,400,000 تومان

کمربند ال اس او نرم (چهار فنره)

460,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای ال اس او LSO BRACE(Advanced pulley belt)

1,250,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای ال او LO BRACE(Advanced pulley belt)

650,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای تی ال اس او TLSO BRACE(Advanced pulley belt)

1,650,000 تومان

کمربند دنده ای

کمربند دنده‌ای

کمربند طبی فنردار

760,000 تومان

کمربند نیمه سخت تی ال اس او (SEMIRIGID TLSO BELT)

590,000 تومان

گردنبند طبی ابری

160,000 تومان

گردنبند طبی ساده فومی

140,000 تومان

گردنبند فیلادلفیا

220,000 تومان

متاتارسال پد و متاتارسال بار

مچ بند آتل دار نئوپرنی

260,000 تومان

مچ بند افتادگی مچ پا

850,000 تومان