اسپلینت افتادگی مچ پا (PLS AFO)

1,600,000 تومان

بریس پا جی آر اف (GRAFO BRACE) با کامپوزیت کربن

9,500,000 تومان

بریس زانو با مفصل مدرج (زانوبند بعد از عمل جراحی پارگی منیسک و لیگامان‌های صلیبی زانو)

3,200,000 تومان

زانو بند GVC

2,200,000 تومان

زانوبند با مفصل قابل تنظیم

1,900,000 تومان

زانوبند تک مفصل (تک محوره)

850,000 تومان