اسپلینت افتادگی مچ پا (PLS AFO)

950,000 تومان

بی حرکت کننده زانو

480,000 تومان

زانو بند GVC

5,000,000 تومان

زانوبند با مفصل قابل تنظیم

1,900,000 تومان

زانوبند تک مفصل (تک محوره)

850,000 تومان

زانوبند نئوپرنی فنردار

460,000 تومان

زانوبند ورزشی

420,000 تومان

کشکک بند

145,000 تومان