بریس زانو با مفصل مدرج (زانوبند بعد از عمل جراحی پارگی منیسک و لیگامان‌های صلیبی زانو)

3,970,000 تومان

بریس ضایعه نخاعی جی آر اف (GRAFO BRACE) با کامپوزیت کربنی

9,500,000 تومان

زانو بند GVC

2,970,000 تومان

زانوبند ایموبلایزر (بی حرکت کننده و ثابت کننده زانو)

580,000 تومان

زانوبند با مفصل قابل تنظیم

2,570,000 تومان

زانوبند پای پرانتزی و ضربدری کودکان (بریس سه نقطه فشار X LEG,BOW LEG)

3,770,000 تومان

زانوبند تک مفصل (تک محوره)

970,000 تومان

زانوبند نئوپرنی فنردار

570,000 تومان

زانوبند ورزشی

کشکک بند

290,000 تومان