اسپلینت افتادگی مچ پا (PLS AFO)

1,600,000 تومان

بریس پا جی آر اف (GRAFO BRACE) با کامپوزیت کربن

9,500,000 تومان

بریس زانو با مفصل مدرج (زانوبند بعد از عمل جراحی پارگی منیسک و لیگامان‌های صلیبی زانو)

3,200,000 تومان

بی حرکت کننده زانو

480,000 تومان

زانو بند GVC

2,200,000 تومان

زانوبند با مفصل قابل تنظیم

1,900,000 تومان

زانوبند پای پرانتزی و ضربدری کودکان (بریس سه نقطه فشار X LEG,BOW LEG)

2,800,000 تومان

زانوبند تک مفصل (تک محوره)

850,000 تومان

زانوبند نئوپرنی فنردار

460,000 تومان

زانوبند ورزشی

کشکک بند

145,000 تومان