صندل هالوکس والگوس

کفش دیابتی

5,270,000 تومان

کفش راحتی زنانه

کفش راحتی مردانه

کفش طبی کودکان “کفش ارتوپدی اطفال”

1,670,000 تومان5,970,000 تومان

کفی سیلیکونی

620,000 تومان

کفی طبی سیلیکونی با حمایت قوس طولی داخلی(silicon arch support )

470,000 تومان

کفی طبی صافی کف پا (pu arch support)

490,000 تومان

کفی فیبر کربنی (CFI)

5,200,000 تومان

متاتارسال پد و متاتارسال بار

یک جفت پد پاشنه سیلیکونی-پد خارپاشنه سیلیکونی

390,000 تومان