صندل هالوکس والگوس

کفش دیابتی

کفش راحتی زنانه

کفش راحتی مردانه

کفی سیلیکونی

520,000 تومان

کفی طبی سیلیکونی با حمایت قوس طولی داخلی(silicon arch support )

320,000 تومان

کفی طبی صافی کف پا (pu arch support)

420,000 تومان

کفی فیبر کربنی (CFI)

5,200,000 تومان

متاتارسال پد و متاتارسال بار

یک جفت پد پاشنه سیلیکونی-پد خارپاشنه سیلیکونی

340,000 تومان