بریس Somi

4,390,000 تومان

بریس بوستون

9,200,000 تومان10,700,000 تومان

بریس جوئت

2,770,000 تومان

بریس زانو با مفصل مدرج (زانوبند بعد از عمل جراحی پارگی منیسک و لیگامان‌های صلیبی زانو)

3,970,000 تومان

بریس سینه کبوتری: موارد و نحوه استفاده + خرید

1,670,000 تومان

بریس ضایعه نخاعی جی آر اف (GRAFO BRACE) با کامپوزیت کربنی

9,500,000 تومان

بریس کایفولوژیک Kyphologic Brace “کمربند اصلاحی کایفولوژیک “

9,200,000 تومان10,700,000 تومان

بریس کش

2,770,000 تومان

بریس گردن هالو

9,870,000 تومان

بریس لیون Lyon

بریس میلواکی

11,900,000 تومان13,700,000 تومان

بریس مینروا

2,770,000 تومان

بریس یا کمربند طبی بادی جکت (Body Jacket)

4,470,000 تومان

پد سیلیکونی انگشتان پا

125,000 تومان

جوراب واریس بالای زانو

1,790,000 تومان

جوراب واریس زیر زانو

1,590,000 تومان