آرنج بند ساده

آویز دست با دور تنه (Arm Sling)

290,000 تومان

آویز دست پشت بسته

آویز دست معمولی

190,000 تومان

ابداکشن شانه

890,000 تومان

کتف بند نئوپرنی وزنه دار WKO

مچ بند آتل دار نئوپرنی

260,000 تومان

مچ بند طبی آتل دار

460,000 تومان