آرنج بند ساده

آویز دست با دور تنه

210,000 تومان

آویز دست پشت بسته

آویز دست معمولی

110,000 تومان

ابداکشن شانه

490,000 تومان

کتف بند نئوپرنی وزنه دار WKO

مچ بند آتل دار نئوپرنی

260,000 تومان

مچ بند طبی آتل دار

460,000 تومان