آتل شبانه مچ پا داینامیک(داینامیک آفو)

1,400,000 تومان

آتل شبانه هالوکس والگوس

260,000 تومان

اسپلینت افتادگی مچ پا (PLS AFO)

1,600,000 تومان

اسپلینت افتادگی مچ پا آتل دار نئوپرنی

850,000 تومان

اسپلینت شست کج مفصل دار (هالوفیکس)

240,000 تومان

بی حرکت کننده زانو

480,000 تومان

پد سیلیکونی انگشتان پا

125,000 تومان

زانو بند GVC

2,200,000 تومان

زانوبند با مفصل قابل تنظیم

1,900,000 تومان

زانوبند تک مفصل (تک محوره)

850,000 تومان

زانوبند نئوپرنی فنردار

460,000 تومان

زانوبند ورزشی

420,000 تومان

صندل هالوکس والگوس

قوزک بند فنردار نئوپرنی با کش لیگامانی

290,000 تومان

کشکک بند

145,000 تومان

کفش دیابتی