آتل شبانه مچ پا داینامیک(داینامیک آفو)

1,400,000 تومان

اسپلینت افتادگی مچ پا (PLS AFO)

1,600,000 تومان

اسپلینت افتادگی مچ پا آتل دار نئوپرنی

850,000 تومان

قوزک بند فنردار نئوپرنی با کش لیگامانی

340,000 تومان

مچ بند افتادگی مچ پا

850,000 تومان

مچ بند پا مدل سخت

مچ بند طبی پا

مچ بند کشی