آتل شبانه مچ پا داینامیک(داینامیک آفو)

1,890,000 تومان

آفو استاتیک (Static AFO)

2,490,000 تومان

اسپلینت افتادگی مچ پا (PLS AFO)

1,970,000 تومان

اسپلینت افتادگی مچ پا آتل دار نئوپرنی

970,000 تومان

جوراب واریس بالای زانو

1,790,000 تومان

جوراب واریس زیر زانو

1,590,000 تومان

فوت واکر(Foot Walker) آتل بادی پا ای لایف

7,890,000 تومان

قوزک بند فنردار نئوپرنی با کش لیگامانی

470,000 تومان

مچ بند افتادگی مچ پا

970,000 تومان

مچ بند پا مدل سخت

مچ بند طبی پا

مچ بند کشی