اصلاح کننده وضعیت بدن نئوپرنی

470,000 تومان

بریس Cheneau

12,000,000 تومان

بریس بوستون

9,200,000 تومان10,700,000 تومان

بریس جوئت

2,770,000 تومان

بریس کایفولوژیک Kyphologic Brace “کمربند اصلاحی کایفولوژیک “

9,200,000 تومان10,700,000 تومان

بریس کش

2,770,000 تومان

بریس لیون Lyon

بریس میلواکی

11,900,000 تومان13,700,000 تومان

بریس یا کمربند طبی بادی جکت (Body Jacket)

4,470,000 تومان

قوزبند نئوپرنی فنردار

870,000 تومان

قوزبند ویبره دار

470,000 تومان

کمربند بعد از عمل جراحی TLSO (بریس نایت تیلور)

2,670,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای تی ال اس او TLSO BRACE(Advanced pulley belt)

2,270,000 تومان

کمربند تی ال اس او TLSO BRACE (بریس TLSO)

2,670,000 تومان

کمربند نیمه سخت تی ال اس او (SEMIRIGID TLSO BELT)

870,000 تومان