اصلاح کننده وضعیت بدن نئوپرنی

380,000 تومان

بریس Cheneau

12,000,000 تومان

بریس اصلاحی کایفولوژیک

6,200,000 تومان7,700,000 تومان

بریس بوستون

6,200,000 تومان7,700,000 تومان

بریس تی ال اس او TLSO BRACE (کمربند طبی سخت تی ال اس او)

1,900,000 تومان

بریس جوئت

2,200,000 تومان

بریس کش

2,200,000 تومان

بریس لیون Lyon

بریس میلواکی

11,800,000 تومان

بریس نایت تیلور

1,900,000 تومان

بریس یا کمربند طبی بادی جکت (Body Jacket)

3,400,000 تومان

قوزبند نئوپرنی فنردار

580,000 تومان

قوزبند ویبره دار

380,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای تی ال اس او TLSO BRACE(Advanced pulley belt)

1,650,000 تومان

کمربند نیمه سخت تی ال اس او (SEMIRIGID TLSO BELT)

650,000 تومان