شکم بند جراحی

470,000 تومان

شکم بند بارداری

470,000 تومان

مچ بند طبی آتل دار

460,000 تومان

یک جفت پد پاشنه سیلیکونی-پد خارپاشنه سیلیکونی

390,000 تومان

گردنبند فیلادلفیا

370,000 تومان

آویز دست با دور تنه (Arm Sling)

290,000 تومان

کشکک بند

290,000 تومان

گردنبند طبی ابری

290,000 تومان

گردنبند طبی ساده فومی

270,000 تومان

مچ بند آتل دار نئوپرنی

260,000 تومان

آتل شبانه هالوکس والگوس

260,000 تومان

اسکن کف پا داینامیک (Dynamic foot scan)

250,000 تومان

اسپلینت شست کج مفصل دار (هالوفیکس)

240,000 تومان

آویز دست معمولی

190,000 تومان

اسکن کف پا (Static foot scan)

150,000 تومان

پد سیلیکونی انگشتان پا

125,000 تومان