بریس جوئت

2,770,000 تومان

بریس مینروا

2,770,000 تومان

کمربند تی ال اس او TLSO BRACE (بریس TLSO)

2,670,000 تومان

کمربند بعد از عمل جراحی TLSO (بریس نایت تیلور)

2,670,000 تومان

زانوبند با مفصل قابل تنظیم

2,570,000 تومان

آفو استاتیک (Static AFO)

2,490,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای تی ال اس او TLSO BRACE(Advanced pulley belt)

2,270,000 تومان

کمربند LSO(بریس ال اس او)

2,270,000 تومان

اسپلینت افتادگی مچ پا (PLS AFO)

1,970,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای ال اس او LSO BRACE(Advanced pulley belt)

1,970,000 تومان

آتل شبانه مچ پا داینامیک(داینامیک آفو)

1,890,000 تومان

جوراب واریس بالای زانو

1,790,000 تومان

بریس سینه کبوتری: موارد و نحوه استفاده + خرید

1,670,000 تومان

جوراب واریس زیر زانو

1,590,000 تومان

کمربند پیشرفته قرقره ای ال او LO BRACE(Advanced pulley belt)

970,000 تومان

مچ بند افتادگی مچ پا

970,000 تومان